Perfekt i ladugårdar med öppna skrapgångar

Svea Tor fungerar bäst i ladugårdar med öppna skrapgångar. Utgödslingssytemet använder skrapor med fler funktioner som kan användas i gödselgångar som är maximalt 4,5 meter breda.

Ett hydraullaggregat gör att Svea tor kan driva upp till 4 separata gödselgångar.